De leerlingen van De Rolpaal

De school is een gemeenschap waarin de leerlingen het belangrijkste zijn. Het draait om hún ontwikkeling!

Leerlingen hebben in onze school ook ZELF wat te zeggen. Ze hebben een stem, nemen verantwoording en denken mee.

Elke klas heeft bijvoorbeeld een klassenkas. Dat is een kas met geld dat de kinderen zélf in beheer hebben. Ze beslissen zelf wat er met dat geld gebeurt en hoe er geld verdiend kan worden voor de klassenkas.

Dagelijks worden in de kring zaken besproken die de leerlingen zelf kunnen overleggen en regelen. Het kringgesprek zelf wordt geleid door leerlingen. Zij leren in de loop der jaren hoe ze beurten moeten verdelen en iedereen een stem kunnen geven. 

We merken dat onze leerlingen bijzonder zelfstandig zijn en ver ontwikkeld in het overleggen en regelen van zaken. Dat zijn toch een paar van de belangrijkste vaardigheden die nodig zijn in het volwassen leven!