De Middenbouw

Groep 4 en 5 noemen we de Middenbouw (MB)

De MB werkt in een fijn, ruim, licht lokaal. Aan de wanden hangen:

 • het digibord;
 • een whiteboard waarop je kunt zien wat het werkprogramma van de dag is;
 • letters, woorden en spellingsafspraken;
 • mooi werk van de kinderen.

 

De kinderen zitten altijd in tafelgroepjes. Als je even heel rustig en alleen wilt werken, zijn daar ook aparte werkplekken voor.
In de kasten liggen de reken- en taalboeken en ander materiaal dat de kinderen zelf kunnen pakken en terugleggen.
We hebben 4 computers in de klas en 6 in de hal. De computers zijn vaak bezet voor het werken met reken- of taalprogramma's of het schrijven van teksten.

Voor in de klas, bij het digibord, staat de instructietafel. Groepjes kinderen zitten met de juf om die tafel en krijgen daar uitleg over de les. Daarna kunnen ze zelfstandig verder aan hun eigen tafel. De juf loopt dan rond om kinderen te helpen of geeft instructie aan het volgende groepje.

Om de instructietafel is ook de plek om in de kring te gaan. In de kring worden gezamenlijke lessen gedaan, de dag wordt er doorgesproken en het pauzehapje wordt er gegeten.

 

De Groepsouders

Elke combinatiegroep heeft een paar groepsouders. Zij doen o.a. het volgende:

 • Ze zijn aanspreekpunt voor ouders en leerkrachten.
 • Ze zoeken ouders om te helpen bij activiteiten.
 • Ze zoeken ouders om te rijden bij een groepsuitje.
 • Ze helpen bij de verjaardag van de juffen.
 • Ze helpen de klas bij attenties voor leerkrachten of stagiaires
 • Ze assisteren de leerkracht bij verschillende activiteiten.
 • Ze helpen met het aankleden van de hal in de sfeer van het seizoen.