Aanvragen van extra verlof

In heel bijzondere omstandigheden kan een kind buiten de schoolvakanties vrij krijgen. Dit is geregeld in de leerplichtwet. Die bijzondere omstandigheden zijn kort samengevat:

  • Religieuze feestdagen
  • Gewichtige omstandigheden (bijvoorbeeld een huwelijksfeest of bij ziekte of overlijden van een naaste)'
  • Beroep van de ouders (als het gezin door de aard van het beroep niet ten minste 2 weken in één van de schoolvakanties met vakantie kan)

 

Wij houden ons aan de leerplichtwet en geven dan ook geen toestemming voor verlof buiten deze regelgeving. Daarvoor hebben wij de volgende redenen:

  • Het recht van kinderen op onderwijs is ons dierbaar.
  • Wij willen uitdragen dat we elke schooldag leren en wij dat belangrijk vinden voor iedereen.
  • Eenduidig omgaan met de afspraken voor iedereen, bevordert de saamhorigheid in de school.

 

Als u verlof wilt aanvragen, wilt u dat dan zo vroeg mogelijk doen? U kunt daarvoor bij de directeur terecht en u krijgt dan een formulier mee.
U kunt hier een uitgebreide beschrijving van de verlofregeling lezen.
De school heeft geregeld contact met de leerplichtambtenaar van gemeente Steenwijkerland. U kunt zelf ook met vragen bij haar terecht.