Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

De Rolpaal valt onder het bestuur van Op Kop. Op Kop heeft alle openbare basisscholen in de kop van Overijssel onder haar hoede.

Omdat Op Kop veel scholen heeft, werken we met een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Namens de groep 'kleine scholen' is ons teamlid Karina Hakkers lid van de GMR.
Marian Malek is één van onze ouders die in de oudergeleding van de GMR zit.

Wilt u op de hoogte blijven van wat er besproken wordt in de GMR? Regelmatig brengt de GMR een nieuwsbrief uit.

 

Klik hier voor de nieuwsbrief van juli 2015
Klik hier voor de nieuwsbrief van maart 2015