De Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad (MR) is er om mee te denken met de school, zodat er goede beslissingen genomen worden voor personeel, ouders en kinderen.

Voor heel wat belangrijke beslissingen is de school verplicht eerst het personeel te raadplegen en vaak ook de ouders. Dat gebeurt via de MR. In de MR zitten twee leerkrachten en twee ouders.

Er zijn verschillende soorten beslissingen:

  • Beslissingen waarvoor instemming van de MR vereist is.
  • Beslissingen waarover de MR eerst advies moet geven.
  • Beslissingen waarover de schoolleiding de MR moet informeren.

Waarover  hebben we het in de MR (en waarover niet)?

Een MR kiest geen rekenmethode, evenmin mag de MR zich bemoeien met de keuze welke leerkracht voor welke groep staat of met het bevorderen van leerlingen naar de volgende groep.

Maar geeft een school bijvoorbeeld extra veel aandacht aan de ondersteuning van zorgleerlingen, dan moet daar ruimte voor zijn in de begroting en in het taakbeleid, dit zijn punten waar de MR wel volop over meepraat.

Beleidsstukken lezen is ook een onderdeel van het MR-lidmaatschap. Deze beleidsstukken zijn soms best taai om te lezen, maar ze maken wel wat een school is en hoe die gevormd wordt.

De MR van De Rolpaal bestaat momenteel uit:

  • Janny Eissen (personeel)
  • Kim Dedden (personeel)
  • Marion Dunnink (voorzitter, ouder)
  • Melanie Kuiper (ouder)

Bij de MR vergaderingen is meestal onze directeur Ina Klinkenberg aanwezig.

U kunt hier het MR-reglement lezen.

Nieuws uit de MR

U kunt hier lezen wat er de laatste tijd in de MR is besproken.

Klik hier voor het verslag van juni 2015.

Klik hier voor het verslag van augustus 2015.

Klik hier voor het verslag van september 2015.

Klik hier voor het verslag van oktober 2015.

Klik hier voor de agenda van januari 2016