Hulp en inzet van onze ouders

Er zijn door het jaar heen allerlei activiteiten waarbij we een beroep doen op de inzet van onze ouders. Het doel is altijd deze inzet wat oplevert voor onze kinderen.

Oud papier ophalen

Elke 1e zaterdag van de maand wordt in Blokzijl het oud papier opgehaald. Dit gebeurt door vrijwilligers van De Rolpaal en van De Club. De inkomsten hieruit worden verdeeld en zo houdt de OR van de Rolpaal hier een aardig 'zakcentje' aan over. Dit geld gebruikt de OR voor allerlei activiteiten voor de kinderen.

Al onze ouders helpen mee met het ophalen van het oud papier. Hiervoor wordt een rooster gemaakt. Elke familie komt eens in de 1 à 2 jaar aan de beurt.

 

Veiligheid:

Voor de vrijwilligers die oud papier ophalen is het belangrijk dat ze op een veilige manier kunnen werken met de vrachtwagen van de ROVA. De ROVA heeft een formulier met vieligheidsinstructies opgesteld. De ouders die helpen met het ophalen van het oud papier moeten dit aan het begin van de dag lezen en ondertekenen. Klik hier om dit document alvast te lezen. 

Rommelmarkt

Elk jaar organiseert de rommelmarktcommissie een grootse rommelmarkt in Blokzijl. Dit is een bijzonder gezellige activiteit en het brengt veel geld binnen voor de ouderraad. Van alle ouders wordt gevraagd om mee te helpen met:

 • spullen ophalen bij alle inwoners van Blokzijl en directe buitenwegen;
 • spullen sorteren in de boerderij van Janny;
 • rommelmarkt opbouwen;
 • achter de kramen staan;
 • rommelmarkt afbouwen;
 • de catering voor alle helpers. 

 

De rommelmarktcommissie bestaat uit ongeveer 6 ouders, die de drijvende kracht zijn achter deze activiteit.

Pleinschoonmaak

Eén van onze ouders is Pleincoördinator. Dit is Carlo Drieënhuizen.
Hij houdt in de gaten of het plein nog netjes is en roept wanneer dat nodig is, ouders op om te helpen met de pleinschoonmaak of een klus op het plein. Vooral na een paar herfstbuien of na oud-en-nieuw kan het plein de hulp van een groepje ouders goed gebruiken.

Schoonmaakavonden

In de onderbouw gaat al het speel- en werkmateriaal flink door de handen van de kinderen. Schoonmaak van al die spullen is dan nodig. Ook in de middenbouw is hulp gewenst, omdat kinderen zelf daarbij nog niet zo goed kunnen helpen.

Twee keer per jaar is er een schoonmaakavond gepland: 1 keer voor de ouders van de onderbouw en 1 keer voor de ouders van de onder- èn middenbouw.

Kerstmarkt

Onze kerstmarkt is een gezellige bijeenkomst met muziek, eten en mooie spullen om te kopen. Ouders helpen met de organisatie, lekkernijen maken, verzorging van de muziek, het opzetten en afbreken van de markt, het bemannen van de kramen, etc. Het deel van de opbrengst waarvoor de ouders zich inzetten, komt ten goede van de ouderraadskas. Het geld dat de kinderen deze avond verdienen, wordt aan een goed doel geschonken.

De kerstmarktcommissie, bestaande uit ongeveer 4 ouders, is de spil die de kerstmarkt mogelijk maakt.

Luizencontrole

Op De Rolpaal vinden geregeld luizencontroles plaats. Dit gebeurt standaard na een vakantie, maar als er luizen zijn, dan controleren we vaker. Ouders voeren de controles uit.

Luizen zijn onschadelijke dieren. Wij vinden het daarom belangrijk dat kinderen niet in paniek raken van luizen en dat er geen taboe rust op dit onderwerp.
Luizen zijn wel heel lastig!  Als er luizen zijn gevonden, geeft dat thuis een hoop extra werk. Vervelend, maar het is de enige manier om er echt vanaf te komen.

De controles op school helpen bij het in kaart brengen van het probleem. De oplossing ligt bij de gezinnen thuis. Als er thuis goed en consequent behandeld wordt, komen de kinderen zonder luizen op school.

U kunt hier klikken om ons luizenprotocol te lezen.

Overblijven

Steeds meer kinderen maken gebruik van de mogelijkheid om over te blijven op school. Daarvoor zijn er overblijfkrachten nodig. Dit zijn (bijna) allemaal ouders van onze (ex-)leerlingen. Zij krijgen hiervoor een vrijwilligersvergoeding. We hebben voldoende overblijfouders nodig om op een goede en ontspannen manier te kunnen blijven overblijven.

Feestavond

Elk jaar houdt onze school een zelfgemaakte toneelvoorstelling in De Ploats. Alle groepen treden op. Groep 8 krijgt hierin een bijzondere plek, zij bereiden in het geheim een eigen afscheidsvoorstellinkje voor.

Voor de feestavond vragen wij de volgende hulp:

 • Ouders die groep 8 willen begeleiden met hun stukje.
 • Decorstukken knutselen op de werkavond.
 • Opbouwen van het podium en de zaal.
 • Hulp bij het schminken.
 • Prijzen aanleveren voor de loterij.

 

 

Avondvierdaagse

Als u uw zoon/dochter opgeeft voor de avondvierdaagse, wordt aan u gevraagd wanneer u kunt helpen met rijden en begeleiden van de lopers. Twee ouders coördineren dit.