Ouderraad

De ouderraad (OR) bestaat uit 5 tot 9 ouders. Met hun werk wordt er veel extra's voor de kinderen gedaan.

De taken van de OR zijn oa.:

  • Klankbord zijn voor ouders en school.
  • Organisatie van schoolfeesten, sport- en spelactiviteiten.
  • Organisatie van het ophalen van het oud papier.
  • Contact onderhouden met de kerstmarktcommissie en de rommelmarktcommissie.
  • Adviseren van de medezeggenschapsraad.

 

Op dit moment bestaat de OR uit de volgende ouders:

  • Martin Kamphuisen - voorzitter
  • Mourad Malek - secretaris
  • Michèl Borgman - penningmeester
  • Klaas Homme Lijster
  • Niek Dunnink

 

Financiën

Het Sinterklaasfeest, de kerstversiering, een paasontbijt of ander feest, een bijdrage aan de klassenkas, de aankleding van de lokalen of een ouderavond... het kost allemaal geld. Daarom betalen alle ouders een vrijwillige ouderbijdrage.

De ouderbijdrage voor dit schooljaar is vastgesteld op €20,- per leerling. Daar komt voor groep 1 t/m 5 nog €7,50 bij voor het Sinterklaascadeautje. Groep 6, 7 en 8 regelen zelf een cadeautje ter waarde van €7,50 voor in de surprise.

Van deze ouderbijdrage kunnen lang niet alle activiteiten betaald worden. Daarnaast heeft de OR inkomsten uit o.a. het ophalen van het oud papier, de rommelmarkt en de kerstmarkt. Eén keer per jaar organiseert de ouderraad een jaarvergadering, waarop zij verslag doet van haar activiteiten en verantwoording aflegt over de financiën.

De financiën van de schoolreisjes wordt door de school geregeld. In februari/maart krijgt u een verzoek tot het betalen hiervan. Als richtprijs kunt u rekenen op:
€20,- voor groep 1-2
€30,- voor groep 3-4-5
€75,- voor groep 6-7-8 (schoolkamp)

Declaratie voorgeschoten kosten

Soms gebeurt het dat u iets moet voorschieten voor de OR, wanneer u de kosten wilt declareren kunt u een mail sturen via bijgaande link: Declareren bij de penningmeester. Vergeet niet om de bon uiteindelijk wel in het bestemde vakje op school achter te laten, dit kan dan zonder toelichting.

Klik hier om de statuten van de OR te lezen.