Buitenschoolse opvang

Per 1 januari 2018  kunnen peuters gebruik maken van de Peuterspeelzaal op de Rolpaal.

Stichting Op Kop kan bij voldoende vraag buitenschoolse opvang op haar scholen realiseren.

Op dit moment is de Rolpaal aan het inventariseren of er een buitenschoolse opvang gerealiseerd kan worden.