Klik hier voor het voorlopige aanmeldformulier.

Aanmelden voor de start van de basisschool

Een basisschool kiezen voor uw kind is een belangrijke keuze. Wij geven ouders daarom ruim de gelegenheid om kennis te maken met de school. De directeur heeft een gesprek met u, u krijgt een uitgebreide rondleiding door de school waarbij u ook in de klassen kunt kijken hoe het er daar aan toe gaat.

Bel gerust voor een afspraak!

Stappen bij de aanmelding voordat uw kind 4 jaar wordt:

 1. Kennismaken met de school.
 2. Invullen van een voorlopig aanmeldingsformulier.
 3. Als uw kind ongeveer 3 jaar en 9 maanden is, vult u een uitgebreid aanmeldingsformulier. Hierin staat allerlei informatie over de ontwikkeling van uw kind.
 4. Wanneer uw kind plaatsbaar* is op onze school, krijgt u een inschrijfformulier.
 5. De leerkracht van groep 1 neemt contact met u op.
 6. De leerkracht komt bij uw kind op huisbezoek.
 7. De leerkracht maakt met u een afspraak voor maximaal 5 wenochtenden.
 8. Vanaf de vierde verjaardag komt uw kind alle dagen op school.

 

* Noot bij punt 4:

Wij zijn een openbare school waar iedereen welkom is, en vrijwel alle kinderen zijn plaatsbaar bij ons op school.

Heeft uw kind misschien extra zorg nodig? Meld uw kind dan op tijd aan. Dan hebben wij de tijd om - samen met u - te bedenken hoe wij uw kind toch goed kunnen opvangen.

In uitzonderlijke gevallen kunnen wij als basisschool geen goede zorg bieden voor de behoeften van een bepaald kind. Bijvoorbeeld in het geval van een handicap of beperking. In dat geval zoeken wij - samen met de ouders - naar een school die dat wèl kan.

 

 

Wennen en de start in groep 1

Vlak voordat uw kind vier jaar wordt, mag het een aantal dagdelen komen wennen.

Vanaf de vierde verjaardag komt het alle dagen op school. We bouwen de lesdagen op van alleen de ochtenden, naar een volledig schoolweek.

Hoe dit precies gaat kunt u hier lezen.

 

 

Aanmelden van een kind dat al op een basisschool zit

Er kunnen praktische en inhoudelijke redenen zijn om een andere basisschool voor uw kind te zoeken. Wij volgen dan de volgende stappen:

 1. U heeft een kennismakingsgesprek met de directeur en krijgt een uitgebreide rondleiding door de school.
 2. U vult een voorlopig aanmeldingsformulier in.
 3. De school neemt contact op met de huidige school van uw kind.
 4. Wanneer uw kind plaatsbaar* is op onze school, vult u een inschrijfformulier in.
 5. De leerkracht neemt contact met u op voor een kennismaking in de groep.

 

* zie hierboven op deze pagina voor de noot bij punt 4.