De Rolpaal staat voor:

 

Gepersonaliseerd onderwijs

 • Elk kind krijgt een passende aanpak.
 • Elke 8 weken een coachgesprek tussen leerling, leerkracht en ouder.

Kwaliteit

 • Wij bieden goed onderwijs voor de gehele ontwikkeling van de kinderen.
 • De resultaten bij rekenen, taal en lezen zijn meetbaar goed.
 • Er wordt continu gewerkt aan verbetering van onze kwaliteit.

Openheid

 • Wij staan voor openbaar onderwijs.
 • Wij werken en leren samen; met elkaar, met kinderen, met ouders en met de buurt.
 • Onze communicatie is open, transparant en met korte lijnen.

Democratisch burgerschap

 • Kinderen kunnen samenwerken, overleggen, democratisch besluiten nemen en verantwoording nemen.
 • Iedereen voelt zich veilig, voelt zich gehoord en kan zich laten horen.
 • Geschillen worden op respectvolle manier opgelost met een win-win-resultaat voor ogen.

 


Wij kunnen dus zeggen:

De Rolpaal, goed voor ieder kind!

 

Onze levensbeschouwelijke identiteit

OBS De Rolpaal is een school voor openbaar basisonderwijs.
Ieder kind en iedere leerkracht is welkom, ongeacht zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond.

Wij leren kinderen van jongs af aan respect te hebben voor elkaars mening of overtuiging. Er wordt actief aandacht besteed aan de overeenkomsten en verschillen tussen kinderen, zonder voorkeur voor één bepaalde opvatting. Als je weet wat anderen beweegt, kun je beter met elkaar samenleven.

In het openbaar onderwijs leren kinderen door ontmoeting. Ook levensbeschouwing hoort daarbij; het maakt immers deel uit van onze cultuur. De openbare school heeft aandacht voor én biedt ruimte aan ieder kind, alle ouders en elke leerkracht.

Niet apart, maar samen!

Wilt u meer weten over de kracht van het openbaar onderwijs? Kijk dan op de site van de Vereniging voor het Openbaar Onderwijs (VOO).

 

 

Kwaliteitszorg

Wat is kwaliteitszorg?

 

Wie beoordeelt de kwaliteit van de school?


Het nalopen van alle belangrijke zaken op school doen we voor het grootste deel zelf. Over elk onderdeel vult ons team minimaal 1 keer in de 4 jaar een vragenlijst in. Die vragenlijsten zijn door deskundigen ontwikkeld. Met de uitkomsten van de vragenlijsten gaan we met elkaar om tafel. Zo krijgen we zicht op onze sterke punten, maar ook op punten die we moeten verbeteren.

De uitkomsten bespreken we met de MR en met de bovenschools directeur. Zaken die ouders moeten weten, bespreken we in de OR en/of schrijven we in de nieuwsbrief.

 

We willen ook een check van buitenaf!


De Inspectie voor het onderwijs kijkt jaarlijks naar alle scholen. Meestal doen ze dat op basis van gegevens die wij aanleveren (documenten zoals de schoolgids en het schoolplan en de leerresultaten van de leerlingen). Soms komen ze op school kijken en praten.

Wij vragen ook aan ouders en leerling om onze kwaliteit te beoordelen. Elk jaar vragen we ouders en leerlingen om een vragenlijst in te vullen, een algemene vragenlijst, of één over sociale veiligheid. Uitkomsten hiervan worden in het team besproken en teruggekoppeld aan ouders en leerlingen.

We doen onze naam eer aan

 

Een rolpaal is een paal die vroeger werd gebruikt bij het jagen van schepen. Een schip werd met een touw voortgetrokken door een mens of paard. Rolpalen stonden op plaatsen waar kanalen en vaarten een bocht maakten. De lijn tussen de trekschuit en de trekker werd bij het nemen van scherpe bochten om een rolpaal gelegd. De schipper zorgde, door het geven van tegenroer, dat de boot goed de bocht om kwam.

Op OBS De Rolpaal worden de leerlingen begeleid en bijgestuurd. Wij bieden alle nodige lesstof aan, op een manier dat die zo veel mogelijk aansluit bij de ervaringen en behoeften van onze leerlingen. Zij leren daarbij hun eigen koers te bepalen.