De Vreedzame School

Op De Rolpaal werken volgens het programma van 'De Vreedzame School'. De Vreedzame School is veel meer dan een lesmethode voor sociaal-emotionele ontwikkeling. De Vreedzame School wil:

 • leerlingen leren op een goede manier met conflicten om te gaan;
 • leerlingen meer verantwoordelijk maken, een stem geven, op eigen benen zetten; de klas en school tot een democratische gemeenschap maken, waarin iedereen zich betrokken en verantwoordelijk voelt.

 

Klik hier voor de website van De Vreedzame School.

Onze Gouden Regels

Dit zijn onze basisregels over hoe wij omgaan met elkaar:

 • We doen vriendelijk tegen elkaar.

 • We zorgen ervoor dat iedereen goed kan werken en leren.

 • We zijn netjes op onze spullen, die van anderen en die van de school.

 • We lossen problemen goed op.

 

De regels hangen in de school en in de klas. In alle groepen is er aandacht voor hoe we bovenstaande afspraken dagelijks in de praktijk brengen.

 

 

Conflicten lossen we zelf op!

Overal waar kinderen met elkaar spelen en werken komen conflicten voor. We leren onze leerlingen dat conflicten heel normaal zijn en dat ze bij het leven horen. Veel belangrijker is hoe je er mee omgaat. Hoe los je op een positieve manier conflicten op en zorg je ervoor dat beide partijen tevreden zijn met de oplossing?
Een oplossing waar je allebei tevreden mee bent, noemen we een ‘win-win-oplossing’. Een conflict moet niet uitmonden in ruzie. We spreken van ruzie wanneer het ene kind wil winnen ten koste van het andere kind. Eén partij is dan tevreden, de andere partij is de verliezer.
De leerlingen leren dat ze bij een conflict eerst rustig moeten worden voordat ze na kunnen denken over een oplossing. We noemen dat ‘afkoelen’. Kinderen begrijpen heel goed waarom afkoelen belangrijk is. Je komt anders niet verder met het zoeken naar een oplossing.

Stappenplan

Een conflict? Praat het uit! Bij de lessen van De Vreedzame School leren kinderen zelf problemen op te lossen door het uit te praten. Hiervoor gebruiken wij een stappenplan:

 • STOP! Ben je rustig?
 • Nog niet? Eerst afkoelen.Tel tot tien.
 • Zeg op een goede manier wat je wilt.
 • Luister naar wat de ander wil.
 • Probeer win-win-oplossingen te bedenken.
 • Kies een win-win-oplossing en voer deze uit.

 

 

Mediatoren

Soms kom je er samen niet uit en heb je een ander nodig om een conflict op te lossen. Een leerkracht kan dan helpen. Bij ons op school worden leerlingen opgeleid om goed te helpen bij conflicten. Op een afgesproken plek in de school kunnen conflicten rustig worden uitgepraat. Deze kinderen heten ‘mediatoren’.

Een mediator:

 • luistert naar beide kanten van het verhaal;
 • trekt geen partij;
 • helpt anderen om zelf goede win-win-oplossingen te bedenken.


Dit zijn onze mediatoren: