Hier kunt u documenten vinden waaruit u informatie kunt halen over hoe wij werken en welk beleid wij hanteren.

Schoolplan 2015-2019

Eens in de 4 jaar stelt de school een schoolplan op. Hierin staan de plannen voor de komende 4 jaar. Begin 2051 hebben we onze ideeën voor de komende jaren besproken met het team, de MR en de OR. Het hele Schoolplan 2015-2019 kunt u hier downloaden.

Zorgplan

Het bestuur van de Stichting Op Kop wil dat haar scholen het onderwijs zoveel mogelijk afstemmen op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Om dat te kunnen realiseren zijn er afspraken, protocollen en procedures gemaakt en vastgelegd. Deze zijn terug te vinden in het schoolzorgplan.
Het schoolzorgplan wordt op school ook gebruikt als ‘handleiding voor de zorg’.
In ons schoolzorgplan staan zaken zoals:

  • Hoe gaan we planmatig om met verschillen tussen leerlingen?
  • Hoe signaleren we vroegtijdig leerlingen die extra aandacht nodig hebben?
  • Hoe laten we de overgang van peuterspeelzaal naar school soepel verlopen?
  • Wanneer stroomt een leerling door naar de volgende groep en wanneer doet het een leerjaar langer over een periode in de basisschool?
  • Hoe is de begeleiding naar het voortgezet onderwijs?
  • Hoe brengen we de leerresultaten in kaart?
  • Op welke momenten worden ouders ingeschakeld om te praten over de ontwikkelingen van een leerling?

 

Hier kunt u enkele documenten vinden die voor u interessant kunnen zijn om te lezen:

Klik hier om te lezen over de overgang naar de volgende groep, versnellen en doubleren.
Klik hier om ons beleid te lezen t.a.v. kinderen die meer dan gemiddeld presteren.
Klik hier voor de stappen die wij volgen bij de verwijzing naar het voortgezet onderwijs.

 

Verlof aanvragen

Er zijn regels voor het toekennen van verlof voor leerlingen, dat is geregeld in de leerplichtwet. Wilt u hier meer over weten, dan kunt u hier meer informatie hierover vinden.

Anti pest coördinator

Juf Annemieke de Groot is de coördinator van onze school. U kunt haar bereiken op 0527-291627