Het Rolpaalteam

Meintho Krol is sinds 1 mei directeur van De Rolpaal. Hij wordt in zijn werk gedreven door het goede onderwijs, de gemotiveerde en bekwame leerkrachten, de enthousiaste kinderen en de betrokken ouders. Kwaliteit is op De Rolpaal ruimschoots te vinden!

Janny Eissen is voor verschillende generaties Blokzijlers een vertrouwd gezicht. Zij werkt hier namelijk al sinds 1977. In al die jaren heeft zij bijgedragen aan vele ontwikkelingen en verschillende functies binnen de school uitgeoefend. Haar hart ligt nog steeds bij het lesgeven en bij de kinderen.

Janny is onze sportspecialist (bevoegd vakleerkracht gymnastiek en misschien wel ons fitste teamlid) en zij is ICT-coördinator. Zij heeft recentelijk een post-HBO-opleiding ICT afgerond. Janny werkt momenteel in groep 6-7-8.

Annemieke de Groot werkt samen met Froukje Guldemond (groep 4 en 5). Zij werkt al jaren als basisschoolleerkracht en heeft daarbij ook ervaring in het begeleiden van kinderen in haar eigen praktijk (vooral kinderen met leesproblemen).

Froukje Guldemond is een ervaren leerkracht, die al jaren binnen onze stichting als leerkracht voor de groep staat.

Gera Wilberink is onze IB-er. Zij heeft jarenlang ervaring als leerkracht en IB-er.

Kim Dedden is met haar veelzijdige ervaring geschikt voor alle groepen en ook heel vaardig in het werken met combinatiegroepen. Momenteel werkt ze met veel passie in groep 1-2-3.

Kim heeft een post-HBO-opleiding tot rekencoördinator afgerond en is één van onze rekenspecialisten. Momenteel volgt ze een post-HBO-opleiding tot specialist Jonge Kind.

Joke Verhage werkt samen met Kim in groep 1-2-3. Zij is een echte kleuterspecialist: Zij is als kleuterleerkracht opgeleid en heeft veel ervaring in groep 1-2. Ze is ook erg ervaren in het werken op een kleine school met combinatiegroepen.

Yvonne Ariesen komt eens per twee weken een dagdeel om de schooladministratie bij te houden. Zij regelt bijvoorbeeld de rekeningen, leerlingenadministratie en verstuurt de nieuwsbrief. Yvonne werkt op veel verschillende scholen van Op Kop als administratief medewerkster.

Jinke de Groot komt eens per week op school om kinderen uit groep 5 t/m 8 godsdienstvormend onderwijs te geven (GVO). Zij doet dit vanuit een protestants-christelijke achtergrond, maar met een open blik naar andere christelijke stromingen en wereldgodsdiensten.

Hennie Vis geeft eens per week aan kinderen van groep 5 t/m 8 humanistisch vormend onderwijs (HVO). Vanuit een humanistische visie leert zij kinderen over de omgang met zichzelf, elkaar en de maatschappij.

Welke taken horen bij wie?

Directie: Meintho Krol

Groepsleerkrachten 1-2: Kim en Joke
Groepsleerkrachten 3-4-5: Annemieke en Froukje
Groepsleerkrachten 6-7-8: Janny

Vakleerkracht HVO: Hennie
Vakleerkracht GVO: Jinke

Interne Begeleiding: Annemieke de Groot/Gera Wilberink

Rekencoördinator: Kim
ICT-coördinator: Janny
Taalcoordinator: Froukje
Pestcoordinator: Annemieke

Bedrijfshulpverleners: Janny en Kim

MR-lid: Janny en Kim

Contactpersonen OR: Annemieke

Orthopedagoge Op Kop: Riëlel Hekman

Administratie: Yvonne Ariesen

Interieurverzorgster: Joke Klinkert