Het Rolpaalteam

Meintho Krol is sinds 1 mei directeur van De Rolpaal. Hij wordt in haar werk gedreven door het goede onderwijs, de gemotiveerde en bekwame leerkrachten, de enthousiaste kinderen en de betrokken ouders. Kwaliteit is op De Rolpaal ruimschoots te vinden!

Janny Eissen is voor verschillende generaties Blokzijlers een vertrouwd gezicht. Zij werkt hier namelijk al sinds 1977. In al die jaren heeft zij bijgedragen aan vele ontwikkelingen en verschillende functies binnen de school uitgeoefend. Haar hart ligt nog steeds bij het lesgeven en bij de kinderen.

Janny is onze sportspecialist (bevoegd vakleerkracht gymnastiek en misschien wel ons fitste teamlid) en zij is ICT-coördinator. Zij heeft recentelijk een post-HBO-opleiding ICT afgerond. Janny werkt momenteel in groep 6-7-8.

Annemieke de Groot werkt samen met Silvia in de middenbouw (groep 4 en 5). Zij werkt al jaren als basisschoolleerkracht en heeft daarbij ook ervaring in het begeleiden van kinderen in haar eigen praktijk (vooral kinderen met leesproblemen).

Silvia Fleer is een jonge energieke leerkracht. Ze werkt als invaller voor verschillende besturen. Omdat ze bij ons op school goed werk heeft gedaan als invaller, is ze dit hele schooljaar bij ons in de middenbouw te vinden.

Kim Dedden is met haar veelzijdige ervaring geschikt voor alle groepen en ook heel vaardig in het werken met combinatiegroepen. Momenteel werkt ze met veel passie in groep 1-2-3.

Kim heeft een post-HBO-opleiding tot rekencoördinator afgerond en is één van onze rekenspecialisten. Momenteel volgt ze een post-HBO-opleiding tot specialist Jonge Kind.

Joke Verhage werkt samen met Kim in groep 1-2-3. Zij is een echte kleuterspecialist: Zij is als kleuterleerkracht opgeleid en heeft veel ervaring in groep 1-2. Ze is ook erg ervaren in het werken op een kleine school met combinatiegroepen.

Gerda de Graaf is momenteel onze Interne Begeleider (IB-er). Zij coördineert alles rondom de ontwikkeling van onze leerlingen en ondersteunt de groepsleerkrachten hierbij. Gerda vervult deze taak momenteel als interim-IB. Zij werkt op verschillende scholen als IB-er en is hiervoor uiteraard uitstekend opgeleid.

Yvonne Arriesen komt eens per twee weken een dagdeel om de schooladministratie bij te houden. Zij regelt bijvoorbeeld de rekeningen en verstuurt de nieuwsbrief. Yvonne werkt op veel verschillende scholen van Op Kop als administratief medewerkster.

Jinke de Groot komt eens per week op school om kinderen uit groep 5 t/m 8 godsdienstvormend onderwijs te geven (GVO). Zij doet dit vanuit een protestants-christelijke achtergrond, maar met een open blik naar andere christelijke stromingen en wereldgodsdiensten.

Hennie Vis geeft eens per week aan kinderen van groep 5 t/m 8 humanistisch vormend onderwijs (HVO). Vanuit een humanistische visie leert zij kinderen over de omgang met zichzelf, elkaar en de maatschappij.

Welke taken horen bij wie?

Directie: Ina Klinkenberg

Groepsleerkrachten 1-2: Kim en Joke
Groepsleerkrachten 3-4-5: Annemieke en Silvia
Groepsleerkrachten 6-7-8: Janny en Kim

Vakleerkracht HVO: Hennie
Vakleerkracht GVO: Jinke

Interne Begeleiding: Gerda de Graaf

Rekencoördinator: Kim
ICT-coördinator: Janny

Bedrijfshulpverleners: Janny, Ina en Kim

MR-lid: Janny en Kim

Contactpersonen OR: Annemieke

Orthopedagoge Op Kop: Riëlel Hekman

Administratie: Yvonne Ariesen

Interieurverzorgster: Joke Klinkert